苏合香 中药苏合香为苏合香树所分泌的树脂

苏合香的功效与作用: 通窍辟秽;开郁豁痰;行气止痛。主治中风;痰厥;湿浊吐利;心腹卒痛以及冻疮;疥癣;气厥之寒闭症;温疟;惊痫。
 

苏合香

拼音名:Su He Xiang

英文名:Storesin,Oriental Sweetgum

别名:帝膏,苏合油,帝油流,苏合香油。

中药苏合香为金缕梅科植物苏合香树所分泌的树脂。初夏将树皮割裂,深达木部,使分泌香脂,浸润皮部。至秋季剥下树皮,榨取香脂;残渣加水煮后再榨,除去杂质和水分,即为苏合香的初制品。如再将此种初制品溶解于乙醇中,过滤,蒸去乙醇,则成精制苏合香。宜置明凉处,以防止走失香气。

 

原形态

苏合香树 乔木,高10~15米。叶互生,具长柄;托叶小,早落;叶片掌状5裂,偶为3或7裂,裂片卵形或长方卵形,先端急尖,基部心形,边缘有锯齿。花单性,雌雄同株,多数成圆头状花序,小花黄绿色。雄花的花序成总状排列;雄花无花被,仅有苞片;雄蕊多数,花药长圆形,2室纵裂,花丝短;雌花的花序单生,花柄下垂,花被细小,雄蕊心皮多数,基部愈合,子房半下位,2室,有胚珠数枚,花柱2枚,弯曲。果序圆球状,直径约2.5厘米,聚生多数蒴果,有宿存刺状花柱;蒴果先端喙状,成熟时顶端开裂。种子1~2枚,狭长圆形,扁平,顶端有翅。

 

药材性状

为半流动性的浓稠液体,棕黄色或暗棕色,半透明。质粘稠,挑起时呈胶样,连绵不断。较水重。气芳香,味苦,辣,嚼之粘牙。苏合香在90%乙醇,二硫化硫,氯仿或冰醋酸中溶解,在乙醚中微溶。以粘稠似饴糖,质细腻,半透明,桃之成丝,无杂质,香气浓者为佳。

 

药理作用

抗血小板聚集功能:实验证明苏合香有抗血栓的作用,用苏合香每10毫克用0.1毫升乙醇溶解再加1%CMC-Na0.9毫升配制成混悬液,对照组为不含药的乙醇和CMC-Na的混合液。健康家兔(体重1.9±0.4kg),雌雄兼用作试验,结果如下:

对血小板内cAMP含量的影响:测定血小板内cAMP含量。结果对照组7.4±2.8pmol/mg蛋白,苏合香大剂量2毫克/ml为14.7±4.1pmol/mg蛋白,小剂量1毫克/ml为7.5±3.1pmol/mg蛋白。与对照组比较,苏合香大剂量组可显着提高血小板内cAMP含量(P<0.001)。

对体外血栓形成的影响:兔耳中央动脉采血1.8毫升与药液或对照液0.2毫升混匀,注入聚乙烯管环内,启动旋转环使血液在37℃环境中以17/r/min转动15分钟。自环内倾出血栓,立即量取血栓长度和湿重,然后将血栓置20℃恒温器烘干20分钟,称取血栓干重。结果对照组:血栓长度7.6±2.3厘米,血栓湿重202.4±48.1毫克,血栓干重105.6±21.4毫克;苏合香组:血栓长度3.7±0.4厘米,血栓湿重116.2±20.7厘米,血栓干重55.7±14.1毫克。与对照组比较,苏合香lmg/ml,显着抑制体外血栓形成。

对凝血功能的影响:

体外实验:测定复钙时间和凝血酶原时间,白陶土部分凝血活酶时间和纤溶酶活性。苏合香能明显延长血浆复钙时间,凝血酶原时间和白陶土凝血活酶时间,显着提高纤溶酶活性。

体内实验:家兔灌胃给药苏合香100毫克/千克,容积为10毫升,对照组给予等容积乙醇和CMC-Na的混合液,同时给生理盐水作空白对照。按照给药前,给药后不同时间取血样作下述各项测定。结果表明苏合香口服给药能明显延长复钙时间,凝血酶原时间和白陶土部分凝血活酶时间,降低血浆纤维蛋白含量,促进纤溶酶活性。苏合香抗血小板聚集的主要成分是顺式桂皮酸。

对心血管的影响:冠心苏合丸可使实验性心肌梗塞犬的冠窦血流量明显增加,使其恢复正常或接近正常,并能明显减慢心率,降低心肌耗氧量;对于非心肌梗塞大的冠窦血流量无明显影响,但可减慢心率,降低心肌耗氧量。拆方研究表明冠心苏合丸组成中药中仅苏合香及冰片具有上述作用,另外几味药无效。由苏合香与冰片两药组成的苏冰滴丸具有显着的抗心肌缺血的效果,对于游泳应激及垂体后叶素所致小鼠心肌缺血性超微结构改变有明显的保护效果,并能对抗垂体后叶素所致心肌营养性血溶量的降低,对抗去甲肾上腺素所致的主动脉收缩。

抑菌,抗炎作用:苏合香有较弱的抗菌作用,可用于各种呼吸道感染。苏合香还有温和的刺激作用,用于局部可缓解炎症,如湿疹和瘙痒,并能促进溃疡与创伤的愈合。

 

药材鉴别

理化鉴别 取苏合香1克与细砂3克混合后,置试管中,加高锰酸钾试液5毫升,微热,即产生显着的苯甲醛香气。(检查苏合香烯及桂皮酸)

 

性味与归经

辛;甘;温;无毒;归肺;肝;脾;胃经。

 

功效与作用

通窍辟秽;开郁豁痰;行气止痛。主治中风;痰厥;湿浊吐利;心腹卒痛以及冻疮;疥癣;气厥之寒闭症;温疟;惊痫。

 

使用方法

外用:适量,溶于乙醇或制成软膏,搽剂涂敷。内服:0.3~1克,入丸,散;或泡汤;不入煎剂。

 

用药宜忌

《本经逢原》:阴虚多火人禁用。

 

药材处方

 • 《补缺肘后方》利水汤:用治卒大腹水病。
 • 《现代实用中药》冻疮汤:苏合香溶解于酒精中涂敷冻疮。
 • 《太平惠民和剂局方》苏合香丸,功效温通开窍,理气解郁,散寒化浊,辟秽醒神,主治中风寒闭,中恶客忤,神志昏迷等。
 • 《中华人民共和国药典》1985年版:冠心苏合丸,功效温通开窍,理气活血止痛,主治冠心病,心绞痛。
 • 《北京市药品标准》1980年:通窍镇痛散,功效理气散寒,解郁开窍,主治因情志不舒,七情所伤,肝气郁结,气血逆乱,脉络闭塞而出现的突然昏倒,不省人事,胸痛彻背等症。
 • 《春脚集》十香返生丹,功效芳香开窍,化痰定惊,主治昏厥,小儿惊痫,中恶等病。
 

各家论述

 • 《名医别录》:主辟恶,温疟,癎庢。去浊,除邪,令人无梦魇。
 • 《本草正》:杀虫毒。疗癫癎,止气逆疼痛。
 • 《本草从新》:今人滥用苏合丸,不知诸香走散真气,每见服之,轻病致重,重病即死,惟气体壮实者,庶可暂服一,二丸,否则当深戒也。
 • 《本草备要》:走窜,通窍开郁,辟一切不正之气。
 • 《玉楸药解》:利水消肿,治胀,疹痱,气积血症,调和脏腑。
 • 《本经逢原》:苏合香,聚诸香之气而成,能透诸窍脏,辟一切不正之气,凡痰积气厥,必先以此开导,治痰以理气为本也。凡山岚瘴湿之气,袭于经络,拘急弛缓不均者,非此不能除。
 

摘录于

《中华本草》

药材信息

名称:苏合香
分类:树脂类
别名:苏合香油苏合油帝膏帝油流

相关药材